Bản đồ tổng thể làng Phước Tích
Bản đồ vị trí làng Phước Tích

Ngoại tệ

Nguồn: Vietcombank
Mua Bán
AUD 16851.78 17105
CAD 17033.03 17410.82
CHF 22832.88 23245.76
DKK 0 3439.21
EUR 25018.48 25318
GBP 29143.9 29611.62
HKD 2838.29 2895.4
INR 0 345.11
JPY 218.91 223.09
KRW 0 20.68
KWD 0 76791.28
MYR 0 5595.5
NOK 0 2761.21
RUB 0 383.89
SAR 0 6169.85
SEK 0 2691.95
SGD 16315.78 16577.63
THB 632.79 659.2
USD 22265 22335
FESTIVAL HUẾ
ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH
LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH
Tour du lịch Huế – Thanh Tân – Làng cổ Phước Tích
TRẢI NGHIỆM GỐM TRUYỀN THỐNG LÀNG PHƯỚC TÍCH (HOMESTAY)
Tour trải nghiệm gốm truyền thống làng Phước Tích
Tham quan làng cổ Phước Tích
Tour tham quan làng cổ Phước Tích
Tham quan làng cổ Phước Tích
Giấy-Nghệ thuật TRúc Chỉ Việt Nam
Festival nghề thủ công truyền thống Huế

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Ban quản lý Di tích Kiến trúc Nghệ thuật làng cổ Phước Tích
Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Tel: 0543.771.055
Email: langcophuoctich2013@gmail.com
banquanly@langcophuoctich.org.vn

Bản quyền © năm 2013