Bản đồ tổng thể làng Phước Tích
Bản đồ vị trí làng Phước Tích

Ngoại tệ

Nguồn: Vietcombank
Mua Bán
AUD 16792.17 17044.5
CAD 16676.15 17046.02
CHF 22717.53 23128.32
DKK 0 3413.3
EUR 24861.26 25158.9
GBP 28614.58 29073.8
HKD 2838.04 2895.14
INR 0 346.45
JPY 217.82 221.99
KRW 0 20.78
KWD 0 76740.32
MYR 0 5433.03
NOK 0 2791.04
RUB 0 387.19
SAR 0 6167.22
SEK 0 2646.57
SGD 16203.11 16463.15
THB 630.6 656.92
USD 22270 22340
FESTIVAL HUẾ
ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH
LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH
Tour du lịch Huế – Thanh Tân – Làng cổ Phước Tích
TRẢI NGHIỆM GỐM TRUYỀN THỐNG LÀNG PHƯỚC TÍCH (HOMESTAY)
Tour trải nghiệm gốm truyền thống làng Phước Tích
Tham quan làng cổ Phước Tích
Tour tham quan làng cổ Phước Tích
Tham quan làng cổ Phước Tích
Giấy-Nghệ thuật TRúc Chỉ Việt Nam
Festival nghề thủ công truyền thống Huế

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Đăng quảng cáo miễn phí
LH: 0543.771.055

Ban quản lý Di tích Kiến trúc Nghệ thuật làng cổ Phước Tích
Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Tel: 0543.771.055
Email: langcophuoctich2013@gmail.com
banquanly@langcophuoctich.org.vn

Bản quyền © năm 2013